den På Værkstedet respekterer vi hinandens kreative bidrag og stedets faciliteter.
Som frivillig bruger af Værkstedet, er du med til at værne om maskinerne og værktøjet og rydde pænt op efter dig selv. Du deltager i vedligeholdelse og opsyn med Værkstedet, samtidig med at alle bidrager til den positive stemning og atmosfære, som der er på stedet.

Der er som udgangspunkt, ikke tilknyttet nogle undervisere til foreningen Værkstedet, men der vil altid være mulighed for at få hjælp og inspiration fra de andre brugere/frivillige.


Hvilke ting kan du beskæftige dig med på Værkstedet?

I forbindelse med tilbuddet "Ud af Røret", som er for alderspensionister, førtidspensionister og efterlønnere, har vi følgende aktiviteter på Værkstedet:

Nye tiltag kan evt. imødekommes.

Værkstederne råder over ældre og nyere professionelle bearbejdningsmaskiner.
På Værkstedet er der ingen produktion. Der fremstilles kun, hvad den enkelte bruger ønsker at lave og du kan ikke få udført arbejde af andre.
Er du i tvivl eller har du spørgsmål, kan du ofte få vejledning, et godt råd og en hjælpende hånd fra de andre brugere af de forskellige værksteder.

Her kan du se en lille video om Foreningen Værkstedet lavet af Poul C. Koefoed.

 

Rundvisning og medlemskab

For at blive medlem skal du skal have en rundvisning på Værkstedet. Du kan få rundvisning hver tirsdag kl. 10.00. Tilmelding til rundvisning er ikke nødvendig - du møder blot op.

Læs mere HER

 

Hvad koster det at benytte Værkstedet?

For at få adgang til Værkstedets faciliteter og blive medlem af foreningen, skal du betale et kontingent. Beløbet er kr. 100,- og betales en gang årligt. Betaling kan ske kontant hver tirsdag fra kl. 10.00 - 12.00 i mødelokalet på Værkstedet eller via MobilePay: 450469. (HUSK AT NOTERE NAVN OG MEDLEMSNUMMER.)

Kontingentet anvendes bland andet til nyanskaffelser af maskiner og værktøj samt sociale arrangementer.

Som medlem af foreningen Værkstedet, medbringer du selv dine materialer, med mindre at du vil arbejde med ler. Her købes ler og glasur gennem foreningen, for at sikre en ensartet og sikker brænding. Du må ikke medbringe materialer til keramik.

 

Hvordan ledes Værkstedet?

Værkstedet ledes af en koordinator, som er ansat af Aarhus Kommune og en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens opgave er at varetage brugernes interesser.

Læs mere om bestyrelsen HER

 

Driften

Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg varetager den daglige drift og ledelse af Værkstedet i Østergade.