På træværkstedet er der ingen grænser for opgaver. Værkstedet indeholder stationære-, og håndholdte maskiner, plus nødvendigt værktøj.

Få en snak om, hvordan man kan bruge træværkstedet. Det kræver sådan set ikke så meget, man skal blot have en introduktion til maskiner og sikkerhedsregler og -udstyr.

Træværkstedet er opdelt i 2 afdelinger. I stueetagen har vi et tømrerværksted. Her er maskiner der giver dig mulighed for at forarbejde det grove træarbejde. Vi har fx en stor båndsav, rundsav, afretter og tykkelseshøvl.

På 1. sal har vi et snedkerværksted, hvor der er flere muligheder for at samle ens arbejde. Her har vi bl.a. drejebænke, fræsemaskiner, søjleboremaskiner, rundsav, små båndsave, båndsliber og rondelsliber.
Vi har 7 trædrejebænke og Århus Trædrejerforening, der holder til på Værkstedet, holder løbende kurser.

Træ-materiale skal du selv medbringe.

 

Kontaktpersoner

Gorm Svane
Tlf.: 22 21 12 68
Mail: egs@outlook.dk