På træværkstedet er der ingen grænser for opgaver. Værkstedet indeholder stationære -, og håndholdte maskiner, plus nødvendigt værktøj.

Få en snak om, hvordan man kan bruge træværkstedet. Det kræver sådan set ikke så meget, man skal blot have en introduktion til maskiner og sikkerhedsregler og -udstyr.

Træværkstedet er opdelt i 2 afdelinger. I stueetagen har vi Tømrerværkstedet. Her er maskiner der giver dig mulighed for at forarbejde det grove træarbejde. Vi har fx en stor båndsav, rundsav, afretter og tykkelseshøvl.

På 1. sal har vi Snedkerværkstedet, hvor der er flere muligheder for at samle ens arbejde. Her har vi bl.a. en drejebænk, fræsemaskiner, søjleboremaskiner, rundsav, små båndsave, båndsliber og rondelsliber.
Vi har 7 trædrejebænke og holder løbende kurser.

Træmateriale skal du selv medbringe.

 

Kontaktpersoner

Gorm Svane
Tlf.: 22 21 12 68
Mail: egs@outlook.dk

Bitten Eckhardt-Hansen
Tlf.: 41 11 28 93
Mail: bittenalma@hotmail.com