Den 3. januar 2021

Alle gæster/brugere af Værkstedet skal have et gyldigt Coronapas, som skal kunne fremvises til bestyrelsesmedlemmer og koordinator.
Der er krav om Du skal bære mundbind, når du går rundt på Værkstedet eller står ved en maskine. Du må tage det af, når du sidder ned. 

Vi opfordre også alle til at huske den gode hygiejne, dvs. sprit hænder, sprit af efter brug af lokaler, god udluftning osv.